BỘ SƯU TẬP PROFI PLUS

BỘ SƯU TẬP DÀNH CHO CHUYÊN GIA

Các sản phẩm PROFI PLUS với hiệu quả tăng cường bổ sung cho dòng sản phẩm PROFI để đạt được hiệu quả nhanh nhất và nổi bật nhất: làm trắng, giảm đau trong trường hợp nhạy cảm tăng của men răng, loại bỏ chảy máu ngay cả trong các trường hợp khó khăn.

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG VỀ BỘ SƯU TẬP

CÁC SERIES SẢN PHẨM KHÁC

PROFI

ORTHO

ANTIBACTERIAL PROTECTION